Ο Γενικός Κανονισμός (Διεθνής) της διοργάνωσης υπάρχει στο: http://www.fim-live.com/en/library/download/207931/no_cache/1/

O Ειδικός Κανονισμός της διοργάνωσης θα δημοσιευθεί εδώ 2 μήνες πριν την διοργάνωση.