Ο Γενικός Κανονισμός (Διεθνής) της διοργάνωσης υπάρχει στο: http://www.fim-live.com/en/library/download/207931/no_cache/1/

Συμπληρωματικός Κανονισμός