Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι συμμετοχές θα δημοσιευθούν 30 ημέρες πριν την ημέρα της διοργάνωσης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εποπτεύουσα αρχή μοτοσυκλετικού αθλητισμού της χώρας σας για την  δήλωση συμμετοχής.